Lectoraat Change Management

Wat is het lectoraat Change Management?

‘Changing management’ betekent ook dat we ons laten inspireren door praktijken die op het eerste gezicht weinig met management en organisatie te maken lijken te hebben. De kunstpraktijk, bijvoorbeeld. Wat zouden managers kunnen leren van de wijze waarop kunstenaars omgaan met onzekerheid of dubbelzinnigheid? En kunnen professionals in organisaties hun voordeel doen met wat in de theaterwereld al bekend is over het scheppen en benutten van speelruimte? Maar we steken ook ons licht op in de sportwereld. Wat is dat fenomeen flow dat zo’n belangrijke rol lijkt te spelen bij succesvolle sporters? Zou je flow kunnen realiseren in organisaties?

Binnen het lectoraat Change Management zoeken we dus –  vrij letterlijk – voortdurend de grenzen van het vakgebied op. Dat doen we vanuit de overtuiging dat echte vernieuwing alleen kan worden gerealiseerd als we stellige overtuigingen durven op te schorten en aan de slag gaan met nieuwe, experimentele vormen van managen en organiseren.

Voor de meest actuele ontwikkelingen over dit lectoraat kijk op lectoraatchangemanagement.nl

 

  • Luister eens naar deze uitzending van New Business Radio, waarin verschillende kenniskringleden vertellen over hun onderzoek.

Uitgelicht project

Rethinking Business Education

In 2019 organiseerde het lectoraat New Finance samen met het lectoraat Change Management in het kader van het project Rethinking Business and Economics drie evenementen  op De Haagse Hogeschool. Docenten en opleidingsmanagers reflecteerden over aard en diversiteit van het huidig bedrijfskundig en economisch onderwijs aan de hogeschool. Martijn van der Linden: “Inzicht in business ethos van individuele studenten en docenten en de opleidingsprogramma’s is hogeschoolbreed relevant. In onze reflectie staat een volhoudbare economie centraal.”

Jacco van Uden studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij zich specialiseerde in veranderkunde. Na zijn studie werkte hij twee jaar bij Nyenrode Universiteit (Center for Organisational Learning and Change) om vervolgens promotieonderzoek te gaan doen aan de Universiteit voor Humanistiek. In zijn dissertatie (proefschrift) ‘Organisation and Complexity’ stond de vraag centraal wat complexiteittheorie de organisatiekunde heeft te bieden. Eind 2011 trad Jacco in dienst bij De Haagse Hogeschool als projectleider/senior onderzoeker voor het KITE120 project (Lectoraat Ondernemen en Innoveren). Sinds 1 februari 2013 is hij lector Change Management.

Team

An Kramer

An Kramer is als extern lid verbonden met het lectoraat Change management vanuit haar eigen bedrijf Nomadisch Veranderen.  Zij geeft les op de MP&C Master Organisatie Coaching en verzorgt de module Het gereedschap van de organisatiecoach. An houdt van de praktijk: gereedschap zoeken, maken en vinden.

An startte bij het lichaam als oefentherapeut Cesar, voegde de ziel eraan toe met psychologie, om die beide te verbinden in een lichaamsgerichte psychotherapie-opleiding aan de VU. Ze specialiseerde zich op psychosomatische klachten en gaf en ontwikkelde heroriëntatie trajecten voor studenten aan de Vrije Hogeschool. In die tijd schreef zij de boeken De Zaal Uit, nomadisch leren over informeel leren met de maatschappij als leerveld en Olifantenpaadjes over de kracht van informele netwerken voor verandering.

In haar nieuwe boek Ben jij al activist? nodigt An organisaties uit actuele maatschappelijke vraagstukken een centrale plek te geven. Haar boek is genomineerd voor de boek-van-het-jaarprijs 2020 van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa).

In haar onderzoek richt An zich op het gebruik van film in organisatieverandering. Zij wil een documentaire maken die laat zien wat er werkelijk gebeurt, met begrip voor verschillende perspectieven. Medewerkers maken zelf filmmateriaal wat intern als feedback- en reflectie-instrument wordt gebruikt.

Andries Hiskes

Andries Hiskes is als docent verbonden aan de opleiding Verpleegkunde bij de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport. Hij geeft daar les in participatieve gezondheidszorg, waarin studenten getraind worden in het onderzoeken hoe participatie van patiënten en andere betrokkenen kan worden verbeterd en vergroot en hoe zij een kritische blik kunnen ontwikkelen op de zorg als praktijk d.m.v. close-reading van relevante teksten. Andries is opgeleid tot informatiespecialist, opgeleid en getraind als literatuurwetenschapper. In zijn promotieonderzoek richt Andries zich op de wijze waarop affectieve reacties als angst, verwondering of sympathie op (mensen met) handicaps en functiebeperkingen worden uitgebeeld in literatuur, verschillende kunstvormen en media en de manier waarop de maatschappij hiermee omgaat.

Dominique Darmon

Dominique Darmon is sinds 2012 docent aan de Haagse Hogeschool. Zij doceert vakken als Journalistiek en Media, Corporate Communications en Cross Cultural Communication Management. Zij coacht eerstejaarsstudenten en begeleidt derdejaarsstudenten bij hun afstudeerwerk en stages.

Dominique heeft ruim vijftien jaar ervaring als televisie- en documentaireproducent. Haar werk als internationale campagnemanager voor SNV (Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie) bracht haar over de hele wereld.

In haar onderzoek kijkt Dominique naar het effect van roddelen in organisaties. In organisaties is roddelen niet alleen onvermijdelijk, maar iets wat ook als een positief communicatiemiddel gebruikt kan worden. Dominique schrijft een boek in een journalistieke stijl waarin zij een constructieve manier van roddelen en de valkuilen die zich gemakkelijk voordoen, beschrijft. Naast het wetenschappelijk onderzoek illustreert zij de verschillende theorieën en thema’s met voorbeelden en anekdotes.

Fer van der Boomen

Fer van den Boomen is kerndocent bij de Master Organisatiecoaching van de Academie voor Masters & Professional Courses. Organisatiecoaching is een relatief nieuw vakgebied wat zich tussen adviseren, coachen en opleiden begeeft. Organisatiecoaches richten zich op het stimuleren van collectieve leerprocessen binnen organisaties. Fer heeft meer dan 25 jaar praktijkervaring als seniorcoach en managementconsultant. Hij begeleidt collega’s op zowel post-HBO als Masterniveau en publiceert regelmatig over dit vakgebied.

In zijn promotieonderzoek richt Fer zich op een onderzoek naar de manier waarop management consultants leren stimuleren bij organisatieverandering. Dat stimuleren van leren is niet eenvoudig. Organisaties zijn namelijk niet zo met leren bezig; opdrachtgevers willen vaak gewoon een oplossing voor hun problemen. Hoe maak je als consultant ruimte voor leren, ook als daar geen plek voor lijkt te zijn? Het onderzoek beoogt robuuste kennis op te leveren; kennis die ook praktische relevantie heeft voor diverse leerprofessionals.

Mieke Moor

Mieke Moor is in de hoedanigheid van extern lid van de kenniskring onderzoeker in het programma Making Art Work van het lectoraat. Zij doet dat, vanuit haar eigen organisatiefilosofische praktijk Mieke Moor Vrij Werk. Mieke is gepromoveerd op het grensvlak van filosofie, kunst en organisatiestudies, primair opgeleid als verpleegkundige en theoloog en sinds ruim 15 jaar werkzaam in het organisatie(advies)vak. Als organisatiefilosoof werkt zij op de grens van het organiseerbare aan vraagstukken naar de mogelijkheid om (de organisatie van) het werk menselijker te maken. Zij doet dit op basis van haar langdurige ervaring met organisatie- en veranderkundig werk en haar (promotie)onderzoek daarin, met een vakmanschap dat geënt is op haar filosofische praktijk en in een breed netwerk van adviseurs, wetenschappers en kunstenaars.

Ohad Ben Shimon

Ohad Ben Shimon is een schrijver, onderzoeker en docent met een achtergrond in cognitieve wetenschappen, psychologie, culturele analyse en kunst. Hij is momenteel hoofddocent Kritisch Denken/Bedrijfscommunicatie /en onderzoeker bij het lectoraat Change Management aan de Haagse Hogeschool. Zijn onderzoek richt zich op het positief opnemen, waarderen, verzorgen en uitvoeren van lichamen in organisaties. In 2013 verscheen zijn eerste dichtbundel getiteld Two blue cups on two different corners of the table bij VerySmallKitchen. Zijn recente boek getiteld Until the last breath (2018) en gepubliceerd door zimZalla gaat over begrippen als speculatie, big-data en voorspellingen in veranderlijke markten.

Paul de Regt

Paul de Regt houdt vooral bezig met thema’s als Vitaliteit en de internationalisering van de arbeidsmarkt. Als docent Maatschappijleer en Geschiedenis verzorgde Paul trainingen voor kaderleden van vakbonden bij de FNV. Gespecialiseerd in sociaaleconomische thema’s, werd hij in 2001 docent aan de opleiding Human Resources Management bij de HHs. In 2016 rondde hij de bachelor Wijsbegeerte aan de UvA af. Sindsdien verzorgt hij meerdere minors en vanaf vorig jaar experimenteert Paul met theater als werkvorm, waarbij studenten een theaterstuk ontwerpen, schrijven en uitvoeren. In 2019 was het thema ‘diversiteit’. Paul onderzoekt in hoeverre en op welke wijze theater (of aanverwante vormen) kan bijdragen aan het onderwijs en welke (on)mogelijkheden theater als werkvorm te bieden heeft. Wat ‘doet’ het met studenten? Welke ‘leerresultaten’ levert het op? Daarnaast onderzoekt hij hoe studenten omgaan met vage of zelfs ontbrekende van te voren gestelde beoordelingscriteria. Zijn studenten zelf in staat beoordelingscriteria te formuleren die van voldoende niveau zijn? De achterliggende veronderstelling is dat de betrokkenheid (en daarmee ook de kwaliteit van het resultaat) van studenten toeneemt naarmate een bepaalde opdracht hen meer mogelijkheden biedt die zelf vorm te geven. Daarnaast kijkt Paul naar de impact die een theater heeft op de collega’s en welke eisen het stelt aan de rol van docent.

Theo de Joode

Theo de Joode is docent-onderzoeker bij de faculteit Business Finance & Marketing. Theo heeft verschillende studies gevolgd, waaronder Bedrijfseconomie. Hij heeft hierin onderzoek gedaan naar de gedragspatronen van academiedirecteuren bij het opstellen van begrotingen. Het thema van zijn huidige onderzoek is Critical Financial Thinking. Zijn interesse gaat uit naar de scheidslijn tussen psychologie en economie en naar hoe we in het onderwijs studenten kritisch kunnen laten denken. Op zoek naar algemeenheden in het vakgebied bedrijfseconomie, zoekt hij een balans tussen clichés en vernieuwing.

Tom Maassen

Tom Maassen heeft na zijn studie Wijsbegeerte aan de UvA en de Friedrich Schiller Universiteit in Jena zich lange tijd verdiept in de muziekfilosofie, esthetica en taalfilosofie. Tom is hogeschooldocent Filosofie van zorgpraktijken bij de opleiding HBO-V en coördinator van de jaren 2 en 3. In zijn begeleiding van studenten leert hij hen kritisch nadenken over ziekte en gezondheid als maatschappelijke fenomenen, de verpleegkundige beroepsgroep en een eigen moreel vocabulaire om de moeilijke onderwerpen uit de alledaagse zorgpraktijk te bespreken, zodat studenten, tegen de tijd dat ze afstuderen, weerbaarder zijn en opgewassen tegen de weerbarstige alledaagse werkelijkheid.

Wypkje van der Heide

Wypkje van der Heide is docent bij International Business en geeft les in Bedrijfscommunicatie en kritisch denken aan internationale studenten. Zij ontwikkelt en onderwijst vaardigheden van presenteren, analytisch schrijven en debatteren. Wypkje studeerde Engelse taal- en letterkunde in de VS wat zij aan de VU voortgezette en waarmee zij Business English onderwees. In het onderwijs en haar onderzoek houdt ze zich bezig met film en educatie. Een onderdeel daarvan is de vraag hoe het werken met film en documentaire het kritisch denkvermogen van studenten vergroot. Wypkje ontwerpt een toolkit voor docenten over lesgeven met film(scènes) gekoppeld aan het aanleren van kritisch denkvermogen.

Contact

De Haagse Hogeschool

Locaties

Hoofdvestiging Den Haag
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
Telefoon: 070 – 445 8888

Vestiging Delft
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft
Telefoon: 015 – 260 6200

.

Betafactory
Rotterdamseweg 137
2627 AL Delft
Telefoon: 015  – 260 6262

Dutch Innovation Factory
Bleiswijkseweg 37E
2712 PB Zoetermeer
Telefoon: 079 – 820 0396

Copyright ©2020, Digital Operations & Finance | Algemene voorwaarden | Privacy policy

Copyright ©2020, Digital Operations & Finance
– Algemene voorwaarden
– Privacy policy

Designed & Powered by Webfruits