Change Management projecten

Change Management
- De bestuurder & de filosoof
Het op 1 januari 2018 gestarte onderzoeksproject De bestuurder & de filosoof van kenniskringlid Mieke Moor gaat in op de vraag wat er aan de binnenkant van bestuurders afspeelt, wat er verborgen blijft achter het idee van een visionaire, besluitvaardige, daadkrachtige bestuurder. Het onderzoekt verloopt onder meer via een filosofisch...
Change Management
- Disability and its affective affordances
Hoe worden affectieve reacties als angst, verwondering of sympathie op functiebeperkingen uitgebeeld in literatuur en andere kunst? In dit promotieonderzoek richt onderzoeker Andries Hiskes zich op de wijze waarop deze reacties worden gerepresenteerd in verschillende kunstvormen en media, en wat daarvan geleerd kan worden om betrokkenheid tot mensen met een...
Change Management
- Film en organisatieverandering
Het onderzoeksproject Film en organisatieverandering heeft in 2019 geresulteerd in een pilot bij de provincie Zuid-Holland rond participatie. Binnen het project wordt onderzocht in hoeverre en hoe een film maken kan bijdragen aan organisatieverandering. Het project is op 1 maart 2019 gestart en loopt tot eind 2020.
Change Management
- Onderzoek naar (on-)mogelijkheden van theater en andere kunstvormen in onderwijs(-vernieuwing)
Hoe kunnen theater en aanverwante kunstvormen worden geïntegreerd in het onderwijs en vertaald worden naar een didactische methode zodat het onderwijs kan worden vernieuwd en innovatiever en creatiever wordt? Die vraag staat centraal in het onderzoeksproject van HRM-hogeschooldocent Paul de Regt. Zo is binnen de opleiding HRM behoefte aan activerende...
Change Management
- PhD-traject Leren in management consultancy
Het promotietraject Leren in management consultancy van onderzoeker Fer van den Boomen heeft inmiddels geresulteerd in een wetenschappelijke publicatie, een workshop tijdens de Aepril conferentie en een presentatie op het MOC-festival. Het project heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2022.
Change Management, New Finance
- Reshaping Business Education
In 2019 organiseerde het lectoraat New Finance in het kader van het project Rethinking Business and Economics drie evenementen op De Haagse Hogeschool. Docenten en opleidingsmanagers reflecteerden over aard en diversiteit van het huidig bedrijfskundig en economisch onderwijs aan de hogeschool. Het doel van het project is om inzicht te...
Change Management
- Stewardship (rentmeesterschap)
In het promotieonderzoek van docent-onderzoeker Theo de Joode onderzoekt hij hoe stewardship geïntegreerd kan worden in het hoger onderwijs van Finance & Control. Het project is op 1 september 2019 gestart en loopt door tot 31 december 2020.
Change Management
- Stilte als het nieuwe goud: het lichaam weet …
Hogeschooldocent Carolien van der Donk beoogt met het project ‘Stilte als het nieuwe goud: het lichaam weet …’ binnen het onderwijs aan De Haagse Hogeschool meer ruimte te creëren voor stilte om inspiratie, onverwachte invallen en plots verrassende ideeën ruimte te geven. Deze stilte kan worden bereikt met mediatie, mindfulness,...
Change Management
- Writing a book about the role of gossip in organizations: “How to gossip your way to the top”
Hogeschooldocent Dominique Darmon schrijft samen met studenten Journalistiek en Media en binnen de minor Global Citizens een boek over de functie van roddelen binnen organisaties. De studenten krijgen instructies over het voeren van de interviews die nodig zijn voor het boek. Binnen het project geeft Darmon lezingen over de functie...
Change Management
- Zorg maken
Het onderzoeksproject Zorg maken van onderzoeker Tom Maassen richt zich op een nieuw concept als Zorg maken en hoe dat vanuit veranderperspectief z’n weg vindt en werkt, zowel binnen een organisatie als HBO-V aan De Haagse Hogeschool, alsook daarbuiten. Het onderzoek resulteert in een bredere verankering van het concept en...