Lectoraat New Finance

Wat is het lectoraat New Finance?

Een volhoudbare economie kan waarschijnlijk niet worden gerealiseerd zonder fundamentele verandering van de financiële sector. Het op 1 oktober 2018 gestarte lectoraat New Finance draagt bij aan deze transitie. De noodzaak voor een transitie komt intrinsiek vanuit de branche zelf, waarin steeds vaker niet-financiële waarden zoals duurzaamheid of sociale inclusie, naast winstmaximalisatie, een rol spelen. Deze omschakeling betreft grote systeemvraagstukken waarbij de markt nog zoekende is. Daarnaast moet de sector een transformatie doormaken om stabieler en efficiënter binnen de digitale economie te opereren. Het huidig onderwijs op De Haagse Hogeschool moet zo zijn ingericht dat het curriculum aansluit bij deze transitie van de financiële sector.

Missie
Het lectoraat New Finance draagt bij aan de transitie van de financiële sector door:

  • Onderzoek naar de mogelijkheden van digitale technologieën in de transitie van de financiële sector;
  • Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe vormen van financiële dienstverlening;
  • Het aandragen van alternatieven voor structurele problemen;
  • Ontwikkeling van business en economisch onderwijs dat bij New Finance hoort.

Uitgelicht project

Koios: het bouwen van een open onderwijsplatform

Op 1 januari 2019 is gestart met het project KOIOS, een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren. Binnen dit project worden digitale technologieën als internet en blockchain ingezet om het onderwijs te innoveren en open te stellen voor een groter publiek. Met deze open leeromgeving kan nieuwe educatieve inhoud sneller worden ontwikkeld en gelanceerd. Dit levert een bijdrage aan snellere innovatie, lagere kosten voor het ontwikkelen van onderwijs, lagere collegegeldkosten en algemeen toegankelijk onderwijs voor iedereen.

Martijn van der Linden

Martijn van der Linden is op 1 oktober 2018 gestart als Lector New Finance aan De Haagse Hogeschool. Momenteel rondt hij zijn proefschrift af aan de TU Delft. Zijn PhD-onderzoek richt zich op de transitie van het monetair-financieel systeem in het digitale tijdperk.

Van der Linden studeerde bedrijfseconomie (Strategisch management) aan de Universiteit van Tilburg (2004) en startte zijn carrière als managementtrainee bij ING. Na zes jaar in de financiële sector te hebben gewerkt, besloot hij zich te richten op economische transities. Hij was van september 2011 tot januari 2014 voorzitter bij het Platform Duurzame en Solidaire Economie en ontwikkelde hij in 2012 een visie op Arnhem in 2050 (Energetic City). Van 2014 tot 2017 werkte Van der Linden als onderzoeker bij het EU-project Creating Economic Space for Social Innovation

Momenteel bekleedt Van der Linden drie nevenfuncties: voorzitter van Stichting Ons Geld, penningmeester van Casco Art Institute: Working for the Commons en voorzitter van Our New Economy. Daarnaast schrijft hij geregeld artikelen voor onder andere het journalistieke platform Follow the Money en is adviseur van verschillende startups. 

Het afgelopen decennium is van der Linden met name geïnteresseerd geraakt in de kansen van digitale technologieën. Deze lijken een by design stabiel geldstelsel mogelijk te maken en bieden fundamenteel nieuwe mogelijkheden. De introductie van programmeerbaar geld kan bijvoorbeeld leiden tot een herinrichting van processen, bedrijfsmodellen en systemen. Ook kunnen digitale technologieën worden gebruikt om financiële data en niet-financiële data (bijvoorbeeld data over grondstofstromen) aan elkaar te koppelen. Op deze manier kan een circulaire economie worden gerealiseerd.

Team

Arent Roggeveen

Arent onderzoekt het ethos van de student in Hbo-opleidingen in het economische domein. Het lange-termijn onderzoeksdoel is in kaart te brengen hoe het ethos van de student verrijkt kan worden met aspecten die meer in tune zijn met de eisen van de wereld van morgen – meer gericht dus op inclusiviteit, circulariteit en coöperatie.

Dennis Bleeker

Dennis is bezig met een onderzoek en is tweeledig van aard. Het eerste deel is gericht op finance, AI en de relatie tussen beide. De relatie is complex en beide velden zijn veelomvattend. Financiële dienstverleners van verschillende omvang en soort hebben meegewerkt aan de reeks: een duurzame beleggingsbank (Triodosbank), een internationale crowdfunder (Lendahand), een fintechbedrijf (Finturi) en een beursgenoteerde bank (ABN Amro).

Dennis IJlst

Dennis is een marketing student met een specialisatie in blockchain en cryptocurrencies. Hij is voornamelijk geïnteresseerd in de mogelijkheden die directe digitale betaallagen met zich mee brengen. Naast scriptant bij het lectoraat, is hij ook betrokken bij het KOIOS platform. Een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelingsproject gericht op het innoveren van onderwijs.

Egbert Willekes

Egbert is docent en PhD onderzoeker op het gebied van Integrated Reporting. Hij houdt zich bezig met het onderzoek dat beoogt inzicht te geven in het sturings- en accountingsysteem van bedrijven dat zich richt op het creëren van economische-, ecologische- en sociale waarden. Dit onderzoek is relevant omdat bedrijven in toenemende mate sturen op deze meervoudige waardecreatie, waarbij kennis omtrent het bijbehorende sturings- en accountingsysteem beperkt is.

Erik van den Ham

Erik onderzoekt hoe het beroep van de financial van de toekomst eruit ziet. Welke IT-vaardigheden zijn nodig om nu en in de toekomst succesvol te zijn? Daarnaast volgt hij een masteropleiding Data Science & FinTech en is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het F&C curriculum.

Jan Hendrik van der Kooij

Jan Hendrik houdt zich bezig als docent-onderzoeker met het ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept: het opzetten van een door studenten geleide Investment Bank/Fund.

Jeroen Haans

Sinds de jaren ’90 wordt er voorspeld dat FinTechs de gevestigde financiële orde van de troon zullen stoten. Anno 2020 hebben met name de grootbanken nog steeds een hele stevige (oligopolistische) positie. In zijn onderzoek stelt Jeroen vragen als ‘welke hindernissen ervaren FinTechs?’ en ‘zou een structuurwijziging (CBDC, safe accounts) kunnen bijdragen aan het slagen van de revolutie?’. Om deze vragen te beantwoorden onderzoekt hij de laatste ontwikkelingen en gaat in gesprek met start-ups, banken, toezichthouders en andere experts

Jordi Jansen

Jordi geeft een minor over blockchain, startte een kennisnetwerk in de regio Den Haag en is projectleider van KOIOS. Binnen dit project bouwen en experimenteren we met een open onderwijsinfrastructuur.

Julie Lehmann

Julie is een geëngageerde onderzoeker met betrekking tot onderwerpen rondom community economics, microsavings en financial literacy. Als externe promovenda van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft Julie-Marthe Lehmann de afgelopen jaren onderzoek verricht naar een nieuw solidair spaarsysteem in Nederland: de spaarkring. Door het incuberen van spaargroepen in Den Haag en Amsterdam, heeft zij onderzocht of en hoe participatie van groepsleden hun welzijn kan verbeteren met betrekking tot sociale netwerken, huishoudfinanciën en ondernemerspositionering. Ze is onderzoeker en (mede-)uitvoerder van EU gefinancierde projecten EMEN, YMCB en LETS SAVEE binnen de kenniskring.

Klaas Molenaar

Klaas leidt twee door de EU gefinancierde projecten die zich richten op ‘access to finance for migrant and refugee entrepreneurs’, te weten EMEN (European Migrant Entrepreneur Network project) en YMCB (Young Migrant Entrepreneur Capacity Building project). Daarnaast ontwikkelt Klaas informatiepakketten en trainingmodules die gebruikt kunnen worden voor en door respectievelijk (jonge) migrant ondernemers, trainers, coaches en mentors, staf van sociale diensten die migranten ondernemers ondersteunen en staf van financiële instellingen die migranten ondernemers financiering willen aanbieden.

Reitse Keizer

Reitse is als onderzoeker betrokken bij het lectoraat New Finance. Vanuit zijn specialisaties geschiedenis van het economisch denken en monetaire economie onderzoekt hij in het kader van het traject Rethinking Business Education @THUAS mogelijkheden tot vernieuwing van het economie-onderwijs aan de HHs. Als medeauteur van het studieboek Wereld in Beweging: Internationale Betrekkingen in het Mondiale Tijdperk verzorgt hij gastcolleges over internationale economische betrekkingen, mondialisering en financialisering.

Ricardo Eradus

Ricardo doet onderzoek naar onderwijsinnovatie middels het inzetten van digitale technologieën, met name blockchain technologie. Hij is medebedenker van het onderwijsinnovatie project KOIOS waarbinnen we een open onderwijs infrastructuur proberen te realiseren rol. Ricardo’s rol is op dit moment het waarborgen van kwaliteit, het overzien van het designproces op zowel technisch gebied als op het gebied van gebruikservaring en het creëren van een ‘storyline’.

Contact

Lectoraat

Lector
Martijn van der Linden
m.j.vanderlinden@hhs.nl

Managementassistent
Leontien de Koning
+31(0)6 – 390 821 32
l.dekoning@hhs.nl

De Haagse Hogeschool

Locaties

Hoofdvestiging Den Haag
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
Telefoon: 070 – 445 8888

Vestiging Delft
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft
Telefoon: 015 – 260 6200

.

Betafactory
Rotterdamseweg 137
2627 AL Delft
Telefoon: 015  – 260 6262

Dutch Innovation Factory
Bleiswijkseweg 37E
2712 PB Zoetermeer
Telefoon: 079 – 820 0396

Copyright ©2020, Digital Operations & Finance | Algemene voorwaarden | Privacy policy

Copyright ©2020, Digital Operations & Finance
– Algemene voorwaarden
– Privacy policy

Designed & Powered by Webfruits