New Finance projecten

New Finance
- AI in Finance
Op 1 september 2019 is het project AI in Finance opgestart. Voor dit project hebben studenten van verscheidene opleidingen en faculteiten van De Haage Hogeschool actieonderzoek uitgevoerd naar de rol van Artificial Intelligence in Finance, met bijzondere aandacht voor het voorspellen van duurzame effecten van investeringen. Het behoort tot de...
New Finance
- Industriële Toepassingen in Zuid-Holland (SMITZH)
Sinds 1 september 2019 is De Haagse Hogeschool betrokken bij het project SMITZH. Dit brede samenwerkingsverband tussen onderzoeks- en opleidingsinstituten, het bedrijfsleven en brancheorganisaties levert een bijdrage aan verdere digitalisering en samenwerking van de Zuid-Hollandse maakindustrie. Het project loopt tot 1 november 2022.
New Finance
- Integrated Reporting
In januari 2019 is een NWO-lerarenbeurs toegekend aan het promotieonderzoek ‘Integrated management control systems’ van docent-onderzoeker Egbert Willekes. Het onderzoek beoogt inzicht te geven in het sturings- en accountingsysteem van bedrijven gericht op het creëren van economische-, ecologische- en sociale waarden. Binnen bedrijven wordt in toenemende mate gestuurd op deze...
New Finance
- Investment Bank
Op 1 september 2019 is het project Investment Bank gestart. Met het project wordt  een Investment Bank of Investment Fund als platform en onderwijstool voor financiële en niet-financiële opleidingen ingericht en opgezet. Het project draagt bij aan versterking van het onderwijs door het aanbieden praktijkgericht en actueel onderwijs in een...
New Finance
- IT voor Financials
Samen met alumni en het bedrijfsleven heeft het lectoraat IT-onderwijs ontwikkeld dat aansluit op de huidige en toekomstige beroepspraktijk van financials. Er zijn interviews met het beroepenveld uitgevoerd om inzicht te krijgen in huidige en toekomstige vraag vanuit de praktijk. Hieruit volgend zijn modules ontwikkeld, onder andere Data Analyse, Business...
New Finance
- KOIOS: het bouwen van een open onderwijsplatform
Op 1 januari 2019 is gestart met het project KOIOS, een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren. Binnen dit project worden digitale technologieën als internet en blockchain ingezet om het onderwijs te innoveren en open te stellen voor een groter publiek, bijvoorbeeld voor studenten, lerarenopleidingen, bedrijven en de...
New Finance
- Ontwikkelen Trading Course
In 2019 is het lectoraat gestart met het ontwikkelen van een minor Trading. Deze zal  aangeboden worden via KOIOS aan studenten aan De Haagse Hogeschool en daarbuiten. Dit project beoogt de laatste ontwikkeling in finance in het digitale tijdperk op een toegankelijke wijze over te brengen op studenten en ze...
Change Management, New Finance
- Reshaping Business Education
In 2019 organiseerde het lectoraat New Finance in het kader van het project Rethinking Business and Economics drie evenementen op De Haagse Hogeschool. Docenten en opleidingsmanagers reflecteerden over aard en diversiteit van het huidig bedrijfskundig en economisch onderwijs aan de hogeschool. Het doel van het project is om inzicht te...