Bouw je mee aan een Haags Student Investment Fund?

Bouw je mee aan een Haags Student Investment Fund?

Komend jaar wil het lectoraat New Finance met een enthousiaste club studenten onderzoeken of het haalbaar is om een Student Investment Fund op te zetten, een fonds dat investeert in start-ups en scale-ups van studenten aan De Haagse Hogeschool en/of van alumni van de Haagse. Het idee is dat het fonds geheel gemanaged wordt door studenten, dus jullie worden zelf verantwoordelijk voor het scouten van investeringsmogelijkheden, binnenhalen van funding, verbinding aangaan met verschillende opleidingen, marketing, administratie, governance, etc. Ofwel, alles wat er komt kijken bij het opzetten van een zelfstandige business. Aan het eind van het jaar willen we een business plan gereed hebben voor het fonds en willen we een pitch-evenement organiseren.

Je kunt op verschillende manieren deelnemen, bijvoorbeeld door je in te schrijven in de nieuwe keuzemodule: Student Investment Fund. Deze module is 3-6 studiepunten en zal op projectbasis worden uitgevoerd. Je hebt veel eigen inbreng.

Maar, je kunt ook deelnemen als je een opdracht moet doen voor je eigen opleiding die past in onze doelstelling. Dan onderzoeken we samen de mogelijkheden. We mikken komend studiejaar op zo’n  8 – 10 studenten van verschillende opleidingen.

Deze module wordt aangeboden door het lectoraat New Finance en de opleiding Accountancy en staat open voor studenten van alle opleidingen.

Als je interesse hebt stuur dan een gemotiveerde mail met C.V. naar: j.h.vanderkooij@hhs.nl

Ook als je al je studiepunten hebt ingevuld is deelname mogelijk en biedt het je een mogelijkheid je netwerk uit te breiden en interessante ervaring op te doen. Meer informatie >