Onderzoeksthema Smart Mobility

Over dit onderzoeksthema

In Smart Mobility worden duurzame en autonoom rijdende voertuigen ontwikkeld. Voertuigen die zowel voor het laatste stukje reizen van personen en goederen zorgen als voor efficiënte overslagsystemen. Al deze ontwikkelingen dragen bij aan een bereikbare, schone en gezonde stad.

Projecten in deze onderzoekslijn lopen van het ontwikkelen van hardware en sensoren voor voertuigen, het ontwikkelen van software voor navigatie en omgevingsinterpretatie, het ontwikkelen van machinelearning modellen en talking traffic tot aan het herinrichten van de infrastructuur en stadsinrichting. Er wordt gekeken van micromobiliteit met de rolstoel, servitization van vervoer (Mobility-as-a-Service), tot aan het ontwikkelen van autonome voertuigen. Zo wordt in SIA Raak MKB Let’s move IT  gekeken naar een geïntegreerd fleetmanagement systeem. De HHs ontwikkelt in dit project autonome navigatieystemen die veilig kunnen opereren in dynamische omgevingen, met bijvoorbeeld mensen en andere mobiele robots. Voorts worden er nieuwe meetinstrumenten in ontwikkeld en data-analyse technieken in verkend, zoals de semantic mapping en patroonherkenning via machine learning. We ontwikkelen en testen een Autonome Rolstoel, een Autonome Renault Twizy en een last mile voertuigen.  En het NWO Living Labs consortium SUMMALab (Smart Urban Mobility MetA Lab) (www.summalab.nl) dat zich richt op: (1) ‘last mile’ oplossingen zoals automatische shuttles en mobiele robots voor personen en goederen, deelfietssystemen en micro-mobiliteit, (2) deur-tot-deur oplossingen zoals autodelen, ritdelen, carpooling, Mobility/Transport as a Service (M/TAaS) (3) stedelijke gebouwde infrastructuur, zoals parkeervoorzieningen, laad-/loslocaties, regulering en tarifering van parkeren, en toegangsbeperkingen voor specifieke voertuigtypen.

De Faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving, waar het lectoraat Smart Sensor Systems aan verbonden is, werkt als kennisinstelling al enige tijd samen met het bedrijfsleven aan de ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsconcepten en autonoom vervoer door inzet van studenten en onderwijs. Dit heeft geleid tot de succesvolle opzet van het LearningLab URBINN, een toegepast mobiliteitsprogramma met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de duurzame mobiliteitsstromen in stedelijk gebied, specifiek in Den Haag, Delft en Zoetermeer, en het ontwikkelen van brede en tegelijkertijd specialistische kennis op dit gebied.

Binnen URBINN (www.urbinn.nl) worden duurzame, autonoom rijdende voertuigen, zowel hardware als software, ontwikkeld. Denk aan een zelfrijdende rolstoel, een last mile vehicle, tot een autonoom rijdende auto, maar ook aan algoritmeontwikkeling voor semantic mapping van omgeving met sensoren zoals medeweggebruikers, verkeersborden en obstakels. Het grootste project, de ontwikkeling van het last mile vehicle de Alley Hoop, dient als basis om steeds verder te ontwikkelen en allerlei onderzoek op te doen. URBINN is als LearningLab gelieerd aan het Lectoraat Smart Sensor Systems, terwijl de ontwikkeling van de voertuigen voor de weg geheel wordt gecoördineerd en gefaciliteerd binnen Betafactory en samen met Accenda gecoördineerd.

Uitgelicht project

Autonome Rolstoel

Binnen het project Autonome Rolstoel worden hardware, software, design report en een gebruikershandleiding ontwikkeld voor een Smart Wheelchair 2.0 – Natural Human Interaction. Er worden verschillende sensoren, zoals Lidar, ultrasoon en 3D vision, gecombineerd om kaarten van statische en dynamische objecten te maken en via algoritmes routes bepaald en vervolgens gereden. 

Het doel is om rolstoelen veiliger en gebruiksvriendelijker te maken met behulp van intelligente sensor- en besturingstechnieken.