– KOIOS: het bouwen van een open onderwijsplatform

Op 1 januari 2019 is gestart met het project KOIOS, een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren. Binnen dit project worden digitale technologieën als internet en blockchain ingezet om het onderwijs te innoveren en open te stellen voor een groter publiek, bijvoorbeeld voor studenten, lerarenopleidingen, bedrijven en de overheid. Met deze open leeromgeving […]

– Film en organisatieverandering

Het onderzoeksproject Film en organisatieverandering heeft in 2019 geresulteerd in een pilot bij de provincie Zuid-Holland rond participatie. Binnen het project wordt onderzocht in hoeverre en hoe een film maken kan bijdragen aan organisatieverandering. Het project is op 1 maart 2019 gestart en loopt tot eind 2020.

– PhD-traject Leren in management consultancy

Het promotietraject Leren in management consultancy van onderzoeker Fer van den Boomen heeft inmiddels geresulteerd in een wetenschappelijke publicatie, een workshop tijdens de Aepril conferentie en een presentatie op het MOC-festival. Het project heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2022.

– De bestuurder & de filosoof

Het op 1 januari 2018 gestarte onderzoeksproject De bestuurder & de filosoof van kenniskringlid Mieke Moor gaat in op de vraag wat er aan de binnenkant van bestuurders afspeelt, wat er verborgen blijft achter het idee van een visionaire, besluitvaardige, daadkrachtige bestuurder. Het onderzoekt verloopt onder meer via een filosofisch vraaggesprek met (zorg)bestuurders en resulteert […]

– Stewardship (rentmeesterschap)

In het promotieonderzoek van docent-onderzoeker Theo de Joode onderzoekt hij hoe stewardship geïntegreerd kan worden in het hoger onderwijs van Finance & Control. Het project is op 1 september 2019 gestart en loopt door tot 31 december 2020.

– Stilte als het nieuwe goud: het lichaam weet …

Hogeschooldocent Carolien van der Donk beoogt met het project ‘Stilte als het nieuwe goud: het lichaam weet …’ binnen het onderwijs aan De Haagse Hogeschool meer ruimte te creëren voor stilte om inspiratie, onverwachte invallen en plots verrassende ideeën ruimte te geven. Deze stilte kan worden bereikt met mediatie, mindfulness, maar ook met rituele stiltes […]

– Disability and its affective affordances

Hoe worden affectieve reacties als angst, verwondering of sympathie op functiebeperkingen uitgebeeld in literatuur en andere kunst? In dit promotieonderzoek richt onderzoeker Andries Hiskes zich op de wijze waarop deze reacties worden gerepresenteerd in verschillende kunstvormen en media, en wat daarvan geleerd kan worden om betrokkenheid tot mensen met een functiebeperking te vergroten. In 2019 […]

– Zorg maken

Het onderzoeksproject Zorg maken van onderzoeker Tom Maassen richt zich op een nieuw concept als Zorg maken en hoe dat vanuit veranderperspectief z’n weg vindt en werkt, zowel binnen een organisatie als HBO-V aan De Haagse Hogeschool, alsook daarbuiten. Het onderzoek resulteert in een bredere verankering van het concept en de betekenis ervan in onderwijs […]

– Onderzoek naar (on-)mogelijkheden van theater en andere kunstvormen in onderwijs(-vernieuwing)

Hoe kunnen theater en aanverwante kunstvormen worden geïntegreerd in het onderwijs en vertaald worden naar een didactische methode zodat het onderwijs kan worden vernieuwd en innovatiever en creatiever wordt? Die vraag staat centraal in het onderzoeksproject van HRM-hogeschooldocent Paul de Regt. Zo is binnen de opleiding HRM behoefte aan activerende werkvormen die studenten meer intrinsiek […]