– Autonome rolstoel

Binnen het project Autonome Rolstoel worden hardware, software, design report en een gebruikershandleiding ontwikkeld voor een Smart Wheelchair 2.0 – Natural Human Interaction. Er worden verschillende sensoren, zoals Lidar, ultrasoon en 3D vision, gecombineerd om kaarten van statische en dynamische objecten te maken en via algoritmes routes bepaald en vervolgens gereden. Het doel is om rolstoelen veiliger en gebruiksvriendelijker te maken met behulp van intelligente sensor- en besturingstechnieken.

Momenteel is een nieuwe projectgroep de slimme rolstoel aan het doorontwikkelen, ze werken o.a. aan de verbetering van de nauwkeurigheid van de navigatie, gebruiksvriendelijke interactie en afwerking van de rolstoel. De rolstoel maakt gebruik van automatische navigatietechnologie, zoals SLAM, ontwikkeld voor zelfrijdende auto’s en technieken zoals semantic mapping voor interpreteren van de omgeving. Ook worden kaarten in Google Cartographer gemaakt. Door het lectoraat Smart Sensor Systems is vanaf 2014 een eerste prototype ontwikkeld. In de basis is het een sensorpakket met een lidar, akoestische short range sensoren en een 3D-visioncamera. De uitdagingen liggen op het vlak van (low-cost) sensorselectie en plaats van bevestigen, keuze en configuratie van algoritmes en besturing hardware, interfacing met gebruiker. De studenten komen voornamelijk van de opleidingen Mechatronica en de minor Robotics and Vision Design.

Doel

Smart Wheelchair 2.0 – Natural Human Interaction. Rolstoelen veiliger een gebruiksvriendelijker maken met behulp van intelligente sensor- en besturingstechnieken.

Eindproduct/Beoogde resultaten

  • Prototype automatische rolstoel: functionaliteit van navigatie van A naar B aangetoond door studentenproject groep in opdracht van lectoraat Smart Sensor Systems.
  • Rolstoel als ontwikkelobject voor testen en ontwikkelen van nieuwe typen sensoren en nieuwe aansturings en omgevingsinterpretatie software (SLAM, ROS, YoLo etc.)
  • Referentie architectuur bestaande uit hardware en software, design report en gebruikershandleiding;
  • Projectplan voor doorontwikkeling met externe partners, bijvoorbeeld micromobiliteit in zorginstellingen en in langer zelfstandiggemeenten met

Projectleider

Rufus Fraanje

Betrokken onderzoekers

John Bolte, Fidelis Theinert en John Seiffers – Accenda  B.V.

Doorlooptijd

01-12-17 t/m 30-08-20.

Betrokken opleidingen en/of minoren

Opleidingen Elektrotechniek en Mechatronica, minoren Embedded Systems en Robotics and Vision Design.

Financiering

Vanuit Kenniscentrum Digital Operations & Finance.
Sia Raak MKB Let’s Move IT

SUMMALab

Partners

Extern: Rijndam Revalidatie, Pieter van Foreest, Basalt Revalidatie. Medux en ’s Heeren Loo.

Intern: lectoraat Revalidatie.

Media algemeen voor Smart Mobility (vanaf september 2016)
www.summalab.nl

www.urbinn.nl

Rolstoel

Prijzen

MobiliteitsAward Haaglanden en Rijnland 2017–  categorie innovatief – voor het  LearningLab Urbinn (www.urbinn.nl) van De Haagse Hogeschool

Peer- reviewed papers

Fraanje R, J, Beltman R, Theinert F, Van Osch M, Punter T, Bolte J,  2020. Sensor fusion of odometer, compass and beacon distance for mobile robots. International Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning (IJAIML) 10(1): 1-17. DOI: 10.4018/IJAIML.2020010101

Boeken

Hilckmann S.P. met medewerking van Bolte J.F.B. , 2019 – [Chapter 5: Sustainable mobility in the smart and healthy city. In Hijink and Jong (Eds.) – The Smart and Healthy City – lessons in healthy, green and sustainable urbanisation] Hoofdstuk 5: Duurzame mobiliteit in de slimme en gezonde stad. In: Hijink E en Jong P (eds), De Slimme en Gezonde Stad – lessen in gezonde, groene en duurzame verstedelijking – HBO-Leerboek,  uitgegeven februari 2019 in opdracht van het programma Slimme en Gezonde Stad van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door: Acquire Publishing BV, Schrevenweg 3, 8024 HB Zwolle, i.s.m. Hogeschool Windesheim, Hogeschool Van Hall Larenstein, TSM Business School, TU Delft, De Haagse Hogeschool, met redactionele medewerking van Ingrid Bakker, Lotte de Jong, Frans van den Goorbergh, Lucas de Jong, Fred Sanders, Bas Hilckmann, Sarah van der Horn, Brenda Vervoorn, Evelyn Hijink, Annemiek Tromp, John Bolte, Hans Olthof. ISBN: 978-90-825482-3-5 gratis te downloaden

Conferenties en workshops

Fraanje R, Beltman R, van Osch M, Punter T, Bolte J, 2019 – Sensor fusion of odometry and a single beacon distance measurement. 20th International Conference on Research and Education in Mechatronics (REM 2019), University of Applied Sciences Upper Austria, Wels. Austria, 23-24 May, 2019

SYM.BE Presentations

Permanent Exhibition in THUAS BetaFactory The Hague – a 3D digital system, a digital twin,of the city (Central Innovation District of The Hague) for testing design principles, testing and physically redesigning of outdoor space and influence on environmental quality, safety. The systems combines 3D printed buildings with projected ArcGIS layers.

Hilckmann B, Usman M, Immerzeel N, Bolte JFB – 2019 – Dag van de Stad (Day of the City), 28 October 2019, New World Forum, The Hague, The Netherlands  – Ca 2.000 visitors

Hilckmann B, Usman M, Immerzeel N, Bolte JFB – 2019 – 2 November Open Workshop TIS/BE, THUAS, The Hague, The Netherlands – Ca. 450 visitors

Hilckmann B, Usman M, Immerzeel N, Bolte JFB, 2019 – Duurzaam Bouwen (Sustainable Building Materials), November 20, Fokker Terminal, The Hague, The Netherlands –  Ca. 600 visitors

Usman M, Hilckmann B, Bolte JFB, 2019 – Workshop Knowledge and Innovation on ICT – PRIO platform, December 11, Dutch Innovation Factory Zoetermeer, The Netherlands – Ca. 100 visitors.

Theinert F, Coveña T, Lamers J,  Van Oppenraaij D, 2018. Object Tracking for ‘Car Platooning’ Using a Single Area-Scan Camera 2018 19th International Conference on Research and Education in Mechatronics (REM), The Hague University of Applied Sciences, Delft, The Netherlands June 7-8, 2018, Page(s):130 – 135.

Vakbladen

S. Bremmers, 2017 – Slimme rolstoel vindt zelf de weg naar de keuken – interview Rufus Fraanje, Zorgvisie 47: 43. https://doi.org/10.1007/s41187-017-0036-x

Meest recente Digital Operations & Finance projecten

New Finance
- KOIOS: het bouwen van een open onderwijsplatform
Op 1 januari 2019 is gestart met het project KOIOS, een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren. Binnen dit project worden digitale technologieën als internet en blockchain ingezet om het onderwijs te innoveren en open te stellen voor een groter publiek, bijvoorbeeld voor studenten, lerarenopleidingen, bedrijven en de...
Change Management
- Film en organisatieverandering
Het onderzoeksproject Film en organisatieverandering heeft in 2019 geresulteerd in een pilot bij de provincie Zuid-Holland rond participatie. Binnen het project wordt onderzocht in hoeverre en hoe een film maken kan bijdragen aan organisatieverandering. Het project is op 1 maart 2019 gestart en loopt tot eind 2020.
Change Management
- PhD-traject Leren in management consultancy
Het promotietraject Leren in management consultancy van onderzoeker Fer van den Boomen heeft inmiddels geresulteerd in een wetenschappelijke publicatie, een workshop tijdens de Aepril conferentie en een presentatie op het MOC-festival. Het project heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2022.