– Disability and its affective affordances

Hoe worden affectieve reacties als angst, verwondering of sympathie op functiebeperkingen uitgebeeld in literatuur en andere kunst? In dit promotieonderzoek richt onderzoeker Andries Hiskes zich op de wijze waarop deze reacties worden gerepresenteerd in verschillende kunstvormen en media, en wat daarvan geleerd kan worden om betrokkenheid tot mensen met een functiebeperking te vergroten. In 2019 is er een minor gestart waarin Hiskes samen met studenten onderzoekt hoe de wijze waarop verhalen omtrent ziektes en beperkingen onderzocht worden en tot stand komen in verhalen, films en memoires. Dit sluit aan bij de ambitie om het onderwerp ‘participatieve gezondheidszorg’ als centraal thema binnen de opleiding Verpleegkunde te onderzoeken. Het project loopt door tot 2023.

Meest recente Digital Operations & Finance projecten

New Finance
- KOIOS: het bouwen van een open onderwijsplatform
Op 1 januari 2019 is gestart met het project KOIOS, een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren. Binnen dit project worden digitale technologieën als internet en blockchain ingezet om het onderwijs te innoveren en open te stellen voor een groter publiek, bijvoorbeeld voor studenten, lerarenopleidingen, bedrijven en de...
Change Management
- Film en organisatieverandering
Het onderzoeksproject Film en organisatieverandering heeft in 2019 geresulteerd in een pilot bij de provincie Zuid-Holland rond participatie. Binnen het project wordt onderzocht in hoeverre en hoe een film maken kan bijdragen aan organisatieverandering. Het project is op 1 maart 2019 gestart en loopt tot eind 2020.
Change Management
- PhD-traject Leren in management consultancy
Het promotietraject Leren in management consultancy van onderzoeker Fer van den Boomen heeft inmiddels geresulteerd in een wetenschappelijke publicatie, een workshop tijdens de Aepril conferentie en een presentatie op het MOC-festival. Het project heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2022.