– Integrated Reporting

In januari 2019 is een NWO-lerarenbeurs toegekend aan het promotieonderzoek ‘Integrated management control systems’ van docent-onderzoeker Egbert Willekes. Het onderzoek beoogt inzicht te geven in het sturings- en accountingsysteem van bedrijven gericht op het creëren van economische-, ecologische- en sociale waarden. Binnen bedrijven wordt in toenemende mate gestuurd op deze meervoudige waardecreatie. Kennis omtrent het bijbehorende sturings- en accountingsysteem is echter beperkt. In 2019 is begonnen met de voorbereidingen van het empirisch onderzoek, dat in 2020 zal plaatsvinden. Hiervoor zijn vijftien bedrijven bereid gevonden mee te doen. Deze bedrijven hebben gemeen dat zij allemaal koplopers zijn in de circulaire/duurzame economie.

Binnen dit project wordt bovendien relevant lesmateriaal ontwikkeld. Op 2 september 2019 is op De Haagse Hogeschool gestart met de minor Circulaire economie. Docent-onderzoeker Egbert Willekes is in het kader van het project nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling hiervan. Ook heeft hij het keuzevak Integrated Reporting voor Finance&Control ontwikkeld en een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het curriculum van F&C op het gebied van integrated reporting.

In het kader van zijn proefschrift heeft Willekes in 2019 een white paper gepubliceerd met als titel ‘accounting concepten in de circulaire economie’. Voorts heeft hij binnen het project meerdere publicaties, casestudies en gastcolleges verzorgd.

Het project heeft een looptijd van vijf jaar en is gestart op 1 september 2019.

Meest recente Digital Operations & Finance projecten

New Finance
- KOIOS: het bouwen van een open onderwijsplatform
Op 1 januari 2019 is gestart met het project KOIOS, een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren. Binnen dit project worden digitale technologieën als internet en blockchain ingezet om het onderwijs te innoveren en open te stellen voor een groter publiek, bijvoorbeeld voor studenten, lerarenopleidingen, bedrijven en de...
Change Management
- Film en organisatieverandering
Het onderzoeksproject Film en organisatieverandering heeft in 2019 geresulteerd in een pilot bij de provincie Zuid-Holland rond participatie. Binnen het project wordt onderzocht in hoeverre en hoe een film maken kan bijdragen aan organisatieverandering. Het project is op 1 maart 2019 gestart en loopt tot eind 2020.
Change Management
- PhD-traject Leren in management consultancy
Het promotietraject Leren in management consultancy van onderzoeker Fer van den Boomen heeft inmiddels geresulteerd in een wetenschappelijke publicatie, een workshop tijdens de Aepril conferentie en een presentatie op het MOC-festival. Het project heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2022.