– KOIOS: het bouwen van een open onderwijsplatform

Op 1 januari 2019 is gestart met het project KOIOS, een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren. Binnen dit project worden digitale technologieën als internet en blockchain ingezet om het onderwijs te innoveren en open te stellen voor een groter publiek, bijvoorbeeld voor studenten, lerarenopleidingen, bedrijven en de overheid. Met deze open leeromgeving kan nieuwe educatieve inhoud sneller worden ontwikkeld en gelanceerd. Dit levert een bijdrage aan snellere innovatie, lagere kosten voor het ontwikkelen van onderwijs, lagere collegegeldkosten en algemeen toegankelijk onderwijs voor iedereen. In 2019 is via het platform de minor Blockchain, gegeven. Ook zijn er twee experimenten uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Den Haag en de Dutch Blockchain Coalition, te weten: 1) het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en de beroepsmarkt en 2) het overbruggen van het gat tussen het mbo en het hbo. Daarnaast is er in samenwerking met de gemeente Den Haag eind 2019 funding gevonden voor het verder ontwikkelen van het platform, het digitaliseren van de vakken Data Science en Cybersecurity, het verbinden van het regionale netwerk en communicatie/ marketing. In 2020 zullen in ieder geval een aantal vakken van Finance&Control waaronder de Trading worden gedigitaliseerd en worden aangeboden via KOIOS. Er zijn diverse andere hogescholen, (buitenlandse) universiteiten en specialisten uit de praktijk betrokken bij het project.

Meest recente Digital Operations & Finance projecten

Change Management
- Film en organisatieverandering
Het onderzoeksproject Film en organisatieverandering heeft in 2019 geresulteerd in een pilot bij de provincie Zuid-Holland rond participatie. Binnen het project wordt onderzocht in hoeverre en hoe een film maken kan bijdragen aan organisatieverandering. Het project is op 1 maart 2019 gestart en loopt tot eind 2020.
Change Management
- PhD-traject Leren in management consultancy
Het promotietraject Leren in management consultancy van onderzoeker Fer van den Boomen heeft inmiddels geresulteerd in een wetenschappelijke publicatie, een workshop tijdens de Aepril conferentie en een presentatie op het MOC-festival. Het project heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2022.
Change Management
- De bestuurder & de filosoof
Het op 1 januari 2018 gestarte onderzoeksproject De bestuurder & de filosoof van kenniskringlid Mieke Moor gaat in op de vraag wat er aan de binnenkant van bestuurders afspeelt, wat er verborgen blijft achter het idee van een visionaire, besluitvaardige, daadkrachtige bestuurder. Het onderzoekt verloopt onder meer via een filosofisch...