– Onderzoek naar (on-)mogelijkheden van theater en andere kunstvormen in onderwijs(-vernieuwing)

Hoe kunnen theater en aanverwante kunstvormen worden geïntegreerd in het onderwijs en vertaald worden naar een didactische methode zodat het onderwijs kan worden vernieuwd en innovatiever en creatiever wordt? Die vraag staat centraal in het onderzoeksproject van HRM-hogeschooldocent Paul de Regt. Zo is binnen de opleiding HRM behoefte aan activerende werkvormen die studenten meer intrinsiek motiveert en hen ertoe brengt meer gebruik te maken van hun creativiteit en vermogen ideeën te ontwikkelen die geïnspireerd zijn op disciplines buiten het werkveld. In 2019 heeft De Regt concrete voorstellen geformuleerd aan collega-docenten om theater, romans of films te integreren in het onderwijs en een andere manier van toetsen te hanteren. Het project loopt door tot eind 2020.

Meest recente Digital Operations & Finance projecten

New Finance
- KOIOS: het bouwen van een open onderwijsplatform
Op 1 januari 2019 is gestart met het project KOIOS, een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren. Binnen dit project worden digitale technologieën als internet en blockchain ingezet om het onderwijs te innoveren en open te stellen voor een groter publiek, bijvoorbeeld voor studenten, lerarenopleidingen, bedrijven en de...
Change Management
- Film en organisatieverandering
Het onderzoeksproject Film en organisatieverandering heeft in 2019 geresulteerd in een pilot bij de provincie Zuid-Holland rond participatie. Binnen het project wordt onderzocht in hoeverre en hoe een film maken kan bijdragen aan organisatieverandering. Het project is op 1 maart 2019 gestart en loopt tot eind 2020.
Change Management
- PhD-traject Leren in management consultancy
Het promotietraject Leren in management consultancy van onderzoeker Fer van den Boomen heeft inmiddels geresulteerd in een wetenschappelijke publicatie, een workshop tijdens de Aepril conferentie en een presentatie op het MOC-festival. Het project heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2022.