– Ontwikkelen Trading Course

In 2019 is het lectoraat gestart met het ontwikkelen van een minor Trading. Deze zal  aangeboden worden via KOIOS aan studenten aan De Haagse Hogeschool en daarbuiten. Dit project beoogt de laatste ontwikkeling in finance in het digitale tijdperk op een toegankelijke wijze over te brengen op studenten en ze te betrekken bij deze ontwikkelingen. Er wordt samengewerkt met diverse specialisten uit de praktijk. Het project is in maart 2019 gestart en loopt door tot 1 september 2020.

Meest recente Digital Operations & Finance projecten

New Finance
- KOIOS: het bouwen van een open onderwijsplatform
Op 1 januari 2019 is gestart met het project KOIOS, een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren. Binnen dit project worden digitale technologieën als internet en blockchain ingezet om het onderwijs te innoveren en open te stellen voor een groter publiek, bijvoorbeeld voor studenten, lerarenopleidingen, bedrijven en de...
Change Management
- Film en organisatieverandering
Het onderzoeksproject Film en organisatieverandering heeft in 2019 geresulteerd in een pilot bij de provincie Zuid-Holland rond participatie. Binnen het project wordt onderzocht in hoeverre en hoe een film maken kan bijdragen aan organisatieverandering. Het project is op 1 maart 2019 gestart en loopt tot eind 2020.
Change Management
- PhD-traject Leren in management consultancy
Het promotietraject Leren in management consultancy van onderzoeker Fer van den Boomen heeft inmiddels geresulteerd in een wetenschappelijke publicatie, een workshop tijdens de Aepril conferentie en een presentatie op het MOC-festival. Het project heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2022.