– PrimaVera

In 2019 is een subsidie van 5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) toegekend aan het landelijke project PrimaVera (Predictive maintenance for Very effective asset management). Het lectoraat Smart Sensor Systems werkt binnen dit project samen met andere kennisinstellingen en bedrijven die actief zijn in smart en predictive maintenance, waaronder TU Twente, Radboud Universiteit, TU Eindhoven, Hogeschool Saxion, RWS, NS, Damen, Royal IHC en ASML.

De heilige graal in onderhoud is predictive maintenance: door gebruik te maken van recente ontwikkelingen in het industriele Internet-of-Things, sensortechnologie, data analyse en optimalisatie, kunnen gebreken en uitval beter voorspeld worden en van just-in-time onderhoud uitgevoerd worden. Door het onderhoud net op tijd uit te voeren voordat een systeem vastloopt, kunnen onderhoudskosten worden teruggebracht terwijl de in-bedrijfstijd toeneemt.

Het consortium onderzoekt binnen PrimaVera hoe met big data algoritmen gemaakt kunnen worden die voorspellen wanneer kapitaalgoederen onderhoud nodig hebben. De werkpakketten richten zich op drie sectoren: Maritiem, Infrastructuur, High Tech productie. Denk daarbij aan onderzoek naar componenten in scheepsmotoren, pompen, elektromotoren, lagers, en aansturingselementen zoals Programmable Logic controllers (PLC’s). Het consortium zal werken aan nieuwe combinaties van model-gedreven en data-gedreven voorspellingsmethoden, aan het combineren van black-box en machinelearningtechnieken met specifieke domeinkennis, en een integrale aanpak van het hele systeem hardware, software samen met menselijke en organisatorische factoren.

“ Deze toekenning geeft dit nieuwe vakgebied een enorme boost”, aldus lector John Bolte. Het uiteindelijke doel van PrimaVera is het creëren van slimme fabrieken, structuren en voertuigen, kortom systemen waar de productie en het gebruik  volledig geautomatiseerd is en machines online rapporteren over hun eigen prestaties en onderhoud inplannen. De subsidietoekenning geeft daarnaast een boost aan de synergie tussen het lectoraat en de minor Life Cycle Management van de opleiding Werktuigbouwkunde, maar ook tussen De Haagse Hogeschool en andere kennisinstellingen.

Doel

Het creëren van slimme fabrieken structuren en voertuigen, kortom slimme systemen  waar de productie en gebruik volledig geautomatiseerd is en machines online rapporteren over hun eigen prestaties en onderhoud inplannen.

Projectleider

Alieh Alipour

Betrokken onderzoekers

John Bolte, Rufus Fraanje, Jan Lambers en Fidelis Theinert.

Doorlooptijd

01-09-20 tot 01-09-25.

Betrokken opleidingen en/of minoren

Opleidingen Werktuigbouwkunde, Mechatronica en Elektrotechniek, en minoren Life Cycle Management, Robotics and Vision Design en Embedded Systems.

Financiering

Via NWO NWA – ORC

Partners

Extern: Universiteit Twente, Radboud Universiteit, TU Eindhoven, Saxion, NLDA, RWS, NS, Damen, Technobis, Alfa Laval, ASML, Royal IHC, Rolsch Asset Management, Waterschap De Dommel en ORTEC.

Intern: lectoraat Change Management, lectoraat New Finance en lectoraat Smart Sustainable Manufacturing i.o.

Studentenprojectteam

3 studenten van de minor Asset Management in de periode september 2020 tot februari 2021.

Media

https://primavera-project.com/

Meest recente Digital Operations & Finance projecten

New Finance
- KOIOS: het bouwen van een open onderwijsplatform
Op 1 januari 2019 is gestart met het project KOIOS, een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren. Binnen dit project worden digitale technologieën als internet en blockchain ingezet om het onderwijs te innoveren en open te stellen voor een groter publiek, bijvoorbeeld voor studenten, lerarenopleidingen, bedrijven en de...
Change Management
- Film en organisatieverandering
Het onderzoeksproject Film en organisatieverandering heeft in 2019 geresulteerd in een pilot bij de provincie Zuid-Holland rond participatie. Binnen het project wordt onderzocht in hoeverre en hoe een film maken kan bijdragen aan organisatieverandering. Het project is op 1 maart 2019 gestart en loopt tot eind 2020.
Change Management
- PhD-traject Leren in management consultancy
Het promotietraject Leren in management consultancy van onderzoeker Fer van den Boomen heeft inmiddels geresulteerd in een wetenschappelijke publicatie, een workshop tijdens de Aepril conferentie en een presentatie op het MOC-festival. Het project heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2022.