– Reshaping Business Education

In 2019 organiseerde het lectoraat New Finance in het kader van het project Rethinking Business and Economics drie evenementen op De Haagse Hogeschool. Docenten en opleidingsmanagers reflecteerden over aard en diversiteit van het huidig bedrijfskundig en economisch onderwijs aan de hogeschool. Het doel van het project is om inzicht te verkrijgen in het business ethos dat op studenten wordt overgedragen en hoe dat in de beleidsvorming naar voren komt. Op basis van het verkregen inzicht kunnen onderwijsprogramma’s worden vernieuwd, gericht op een nieuwe, volhoudbare economie. In 2019 zijn uitgangspunten voor onderwijsvernieuwing geformuleerd. Binnen het project werkt het lectoraat samen met het lectoraat Change Management. In 2020 zal het project worden geformaliseerd en geconcretiseerd onder de naam Reshaping Business Education.

Meest recente Digital Operations & Finance projecten

New Finance
- KOIOS: het bouwen van een open onderwijsplatform
Op 1 januari 2019 is gestart met het project KOIOS, een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren. Binnen dit project worden digitale technologieën als internet en blockchain ingezet om het onderwijs te innoveren en open te stellen voor een groter publiek, bijvoorbeeld voor studenten, lerarenopleidingen, bedrijven en de...
Change Management
- Film en organisatieverandering
Het onderzoeksproject Film en organisatieverandering heeft in 2019 geresulteerd in een pilot bij de provincie Zuid-Holland rond participatie. Binnen het project wordt onderzocht in hoeverre en hoe een film maken kan bijdragen aan organisatieverandering. Het project is op 1 maart 2019 gestart en loopt tot eind 2020.
Change Management
- PhD-traject Leren in management consultancy
Het promotietraject Leren in management consultancy van onderzoeker Fer van den Boomen heeft inmiddels geresulteerd in een wetenschappelijke publicatie, een workshop tijdens de Aepril conferentie en een presentatie op het MOC-festival. Het project heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2022.