– Wearables voor Arbo

Op 1 februari 2019 is het project Wearables voor Arbo: Meetvestjes voor Lichaamsparameters, en Blootstelling en Beweging gestart, dat hand in hand gaat met het project Meetvestje secondaire preventie voor COPD app. In samenwerking met Kinetic Analysis en CBS ontwikkelt het lectoraat meetvestjes met lichte sensoren die blootstelling, beweging en lichaams-parameters kunnen meten. Doel van het project is om met de meetvestjes een early warning systeem te bouwen ter preventie van acute gezondheidsrisico’s en bronnen van potentieel te hoge blootstellingen in een arbeidsomgeving te detecteren. Ook moet het project resulteren in persoonlijke blootstellings-effectrelaties om werknemers beter te beschermen door early warning, hotspotdetectie in plaats en tijd, activiteiten ranking, werkprotocolverbetering, persoonlijke blootstellingss-gezondheid relatie  en uiteindelijk meer inzicht voor de wetgever bij het bepalen van blootstellingslimieten. In 2019 zijn diverse prototypes gemaakt van meetvestjes en is draadloos datatransport, -opslag en zijn visualisaties hiervan op een platform gerealiseerd. In 2020 zullen er verdere milieumetingen en blootstellingsmetingen verricht worden met onder meer COPD-patiënten. Dit zal worden gecombineerd met stationaire metingen voor luchtkwaliteit, geluid en elektromagnetische velden. Het bewegingsonderzoek met het CBS wordt verder uitgewerkt.

Doel

Het ontwikkelen van meetvestjes met lichte sensoren te gebruiken in arbeidssituaties.

Analysis aan meetvestjes met sensoren die tegelijkertijd blootstelling, beweging en lichaamsparameters kunnen meten. Op deze manier kunnen we early warning systemen bouwen worden ter preventie van acute gezondheidsrisico’s, hotspots en bronnen van potentieel te hoge blootstellingen detecteren en persoonlijke blootstellings-effectrelaties maken om werknemers beter te beschermen. Ook zet dit de deur open naar beter begrepen wetgeving voor blootstellingslimieten.

Eindproduct/Beoogde resultaten

Het maken van een prototype:

  • Meetvestje1 – Lichaamparameters
  • Meetvestje2 – Blootstelling en Beweging
  • Draadloos datatransport, opslag en visualisatie op platform (in de toekomst uit te bereiden met app)

In vervolg:

  • Programmeren van app
  • Ontwikkelen Business case
  • Uitvoeren veldtest in realistische omgeving en correcties draagbaarheid en kalibratie
  • Testen onder populatie (met Kinetic Analysis, CBS / RIVM / TNO / iSZW) – toepasbaarheid (usability) en kwaliteit (accuracy)
  • Commerciële editie maken (Kinetic Analysis)

Projectleider

John Bolte

Betrokken onderzoekers

Fidelis Theinert (Elektrotechniek, HHs), Barry Schouten (UU en CBS), Maarten Gijssel (Kinetic Analysis), Lilly Umans (stagiaire  HHs 2019 – 2020) .

Doorlooptijd prototype

01-02-19 tot 31-12-20.

Betrokken opleidingen en/of minoren

Opleidingen Elektrotechniek, Technische Natuurkunde, Communicatie en Multimedia Design, HBO-ICT, Industrieel Product Ontwerpen en Industrial Design Engineering, en minor Embedded Systems.

Financiering

NWO NWA Startimpuls Meten en Detecteren van gezond gedrag (meetvest en app voor  COPD patienten)

CBS (in kind)

HHs (in kind)

Partners

Extern: Kinetic Analysis, CBS, TNO, UU, RIVM. (bijdragen in kind en gedeelde meetonderzoeken)

Media

https://wetenschapsagenda.nl/programma/startimpulsprogramma-meten-en-detecteren-van-gezond-gedrag/

Meest recente Digital Operations & Finance projecten

New Finance
- KOIOS: het bouwen van een open onderwijsplatform
Op 1 januari 2019 is gestart met het project KOIOS, een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren. Binnen dit project worden digitale technologieën als internet en blockchain ingezet om het onderwijs te innoveren en open te stellen voor een groter publiek, bijvoorbeeld voor studenten, lerarenopleidingen, bedrijven en de...
Change Management
- Film en organisatieverandering
Het onderzoeksproject Film en organisatieverandering heeft in 2019 geresulteerd in een pilot bij de provincie Zuid-Holland rond participatie. Binnen het project wordt onderzocht in hoeverre en hoe een film maken kan bijdragen aan organisatieverandering. Het project is op 1 maart 2019 gestart en loopt tot eind 2020.
Change Management
- PhD-traject Leren in management consultancy
Het promotietraject Leren in management consultancy van onderzoeker Fer van den Boomen heeft inmiddels geresulteerd in een wetenschappelijke publicatie, een workshop tijdens de Aepril conferentie en een presentatie op het MOC-festival. Het project heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2022.