– Writing a book about the role of gossip in organizations: “How to gossip your way to the top”

Hogeschooldocent Dominique Darmon schrijft samen met studenten Journalistiek en Media

en binnen de minor Global Citizens een boek over de functie van roddelen binnen organisaties. De studenten krijgen instructies over het voeren van de interviews die nodig zijn voor het boek. Binnen het project geeft Darmon lezingen over de functie van roddelen in Inleiding tot organisatiecommunicatie, Ethische communicatie en Interculturele communicatie. Het project heeft een looptijd van 25 augustus 2018 tot 31 december 2020.

Meest recente Digital Operations & Finance projecten

New Finance
- KOIOS: het bouwen van een open onderwijsplatform
Op 1 januari 2019 is gestart met het project KOIOS, een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren. Binnen dit project worden digitale technologieën als internet en blockchain ingezet om het onderwijs te innoveren en open te stellen voor een groter publiek, bijvoorbeeld voor studenten, lerarenopleidingen, bedrijven en de...
Change Management
- Film en organisatieverandering
Het onderzoeksproject Film en organisatieverandering heeft in 2019 geresulteerd in een pilot bij de provincie Zuid-Holland rond participatie. Binnen het project wordt onderzocht in hoeverre en hoe een film maken kan bijdragen aan organisatieverandering. Het project is op 1 maart 2019 gestart en loopt tot eind 2020.
Change Management
- PhD-traject Leren in management consultancy
Het promotietraject Leren in management consultancy van onderzoeker Fer van den Boomen heeft inmiddels geresulteerd in een wetenschappelijke publicatie, een workshop tijdens de Aepril conferentie en een presentatie op het MOC-festival. Het project heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2022.