– Zorg maken

Het onderzoeksproject Zorg maken van onderzoeker Tom Maassen richt zich op een nieuw concept als Zorg maken en hoe dat vanuit veranderperspectief z’n weg vindt en werkt, zowel binnen een organisatie als HBO-V aan De Haagse Hogeschool, alsook daarbuiten. Het onderzoek resulteert in een bredere verankering van het concept en de betekenis ervan in onderwijs en toetsing, en in de communicatie met en naar het werkveld. Het actieonderzoek levert een bijdrage aan het onderzoekend vermogen van team en studenten, en roept vraagstukken op die leiden tot nieuwe onderzoeksinitiatieven van collega’s. Zorginstellingen in de regio waar studenten HBO-V als stagiair aan zijn verbonden zijn betrokken bij het onderzoek. Het project loopt door tot eind 2020.

Meest recente Digital Operations & Finance projecten

New Finance
- KOIOS: het bouwen van een open onderwijsplatform
Op 1 januari 2019 is gestart met het project KOIOS, een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren. Binnen dit project worden digitale technologieën als internet en blockchain ingezet om het onderwijs te innoveren en open te stellen voor een groter publiek, bijvoorbeeld voor studenten, lerarenopleidingen, bedrijven en de...
Change Management
- Film en organisatieverandering
Het onderzoeksproject Film en organisatieverandering heeft in 2019 geresulteerd in een pilot bij de provincie Zuid-Holland rond participatie. Binnen het project wordt onderzocht in hoeverre en hoe een film maken kan bijdragen aan organisatieverandering. Het project is op 1 maart 2019 gestart en loopt tot eind 2020.
Change Management
- PhD-traject Leren in management consultancy
Het promotietraject Leren in management consultancy van onderzoeker Fer van den Boomen heeft inmiddels geresulteerd in een wetenschappelijke publicatie, een workshop tijdens de Aepril conferentie en een presentatie op het MOC-festival. Het project heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2022.