Digital Operations & Finance projecten

Lectoraat
New Finance
- AI in Finance
Op 1 september 2019 is het project AI in Finance opgestart. Voor dit project hebben studenten van verscheidene opleidingen en faculteiten van De Haage Hogeschool actieonderzoek uitgevoerd naar de rol van Artificial Intelligence in Finance, met bijzondere aandacht voor het voorspellen van duurzame effecten van investeringen. Het behoort tot de...
Smart Sensor Systems
- Autonome rolstoel
Binnen het project Autonome Rolstoel worden hardware, software, design report en een gebruikershandleiding ontwikkeld voor een Smart Wheelchair 2.0 – Natural Human Interaction. Er worden verschillende sensoren, zoals Lidar, ultrasoon en 3D vision, gecombineerd om kaarten van statische en dynamische objecten te maken en via algoritmes routes bepaald en vervolgens...
Change Management
- De bestuurder & de filosoof
Het op 1 januari 2018 gestarte onderzoeksproject De bestuurder & de filosoof van kenniskringlid Mieke Moor gaat in op de vraag wat er aan de binnenkant van bestuurders afspeelt, wat er verborgen blijft achter het idee van een visionaire, besluitvaardige, daadkrachtige bestuurder. Het onderzoekt verloopt onder meer via een filosofisch...
Change Management
- Disability and its affective affordances
Hoe worden affectieve reacties als angst, verwondering of sympathie op functiebeperkingen uitgebeeld in literatuur en andere kunst? In dit promotieonderzoek richt onderzoeker Andries Hiskes zich op de wijze waarop deze reacties worden gerepresenteerd in verschillende kunstvormen en media, en wat daarvan geleerd kan worden om betrokkenheid tot mensen met een...
Change Management
- Film en organisatieverandering
Het onderzoeksproject Film en organisatieverandering heeft in 2019 geresulteerd in een pilot bij de provincie Zuid-Holland rond participatie. Binnen het project wordt onderzocht in hoeverre en hoe een film maken kan bijdragen aan organisatieverandering. Het project is op 1 maart 2019 gestart en loopt tot eind 2020.
New Finance
- Industriële Toepassingen in Zuid-Holland (SMITZH)
Sinds 1 september 2019 is De Haagse Hogeschool betrokken bij het project SMITZH. Dit brede samenwerkingsverband tussen onderzoeks- en opleidingsinstituten, het bedrijfsleven en brancheorganisaties levert een bijdrage aan verdere digitalisering en samenwerking van de Zuid-Hollandse maakindustrie. Het project loopt tot 1 november 2022.
New Finance
- Integrated Reporting
In januari 2019 is een NWO-lerarenbeurs toegekend aan het promotieonderzoek ‘Integrated management control systems’ van docent-onderzoeker Egbert Willekes. Het onderzoek beoogt inzicht te geven in het sturings- en accountingsysteem van bedrijven gericht op het creëren van economische-, ecologische- en sociale waarden. Binnen bedrijven wordt in toenemende mate gestuurd op deze...
New Finance
- Investment Bank
Op 1 september 2019 is het project Investment Bank gestart. Met het project wordt  een Investment Bank of Investment Fund als platform en onderwijstool voor financiële en niet-financiële opleidingen ingericht en opgezet. Het project draagt bij aan versterking van het onderwijs door het aanbieden praktijkgericht en actueel onderwijs in een...
New Finance
- IT voor Financials
Samen met alumni en het bedrijfsleven heeft het lectoraat IT-onderwijs ontwikkeld dat aansluit op de huidige en toekomstige beroepspraktijk van financials. Er zijn interviews met het beroepenveld uitgevoerd om inzicht te krijgen in huidige en toekomstige vraag vanuit de praktijk. Hieruit volgend zijn modules ontwikkeld, onder andere Data Analyse, Business...
New Finance
- KOIOS: het bouwen van een open onderwijsplatform
Op 1 januari 2019 is gestart met het project KOIOS, een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren. Binnen dit project worden digitale technologieën als internet en blockchain ingezet om het onderwijs te innoveren en open te stellen voor een groter publiek, bijvoorbeeld voor studenten, lerarenopleidingen, bedrijven en de...
Change Management
- Onderzoek naar (on-)mogelijkheden van theater en andere kunstvormen in onderwijs(-vernieuwing)
Hoe kunnen theater en aanverwante kunstvormen worden geïntegreerd in het onderwijs en vertaald worden naar een didactische methode zodat het onderwijs kan worden vernieuwd en innovatiever en creatiever wordt? Die vraag staat centraal in het onderzoeksproject van HRM-hogeschooldocent Paul de Regt. Zo is binnen de opleiding HRM behoefte aan activerende...
New Finance
- Ontwikkelen Trading Course
In 2019 is het lectoraat gestart met het ontwikkelen van een minor Trading. Deze zal  aangeboden worden via KOIOS aan studenten aan De Haagse Hogeschool en daarbuiten. Dit project beoogt de laatste ontwikkeling in finance in het digitale tijdperk op een toegankelijke wijze over te brengen op studenten en ze...
Change Management
- PhD-traject Leren in management consultancy
Het promotietraject Leren in management consultancy van onderzoeker Fer van den Boomen heeft inmiddels geresulteerd in een wetenschappelijke publicatie, een workshop tijdens de Aepril conferentie en een presentatie op het MOC-festival. Het project heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2022.
Smart Sensor Systems
- PrimaVera
In 2019 is een subsidie van 5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) toegekend aan het landelijke project PrimaVera (Predictive maintenance for Very effective asset management). Het lectoraat Smart Sensor Systems werkt binnen dit project samen met andere kennisinstellingen en bedrijven die actief zijn in smart...
Change Management, New Finance
- Reshaping Business Education
In 2019 organiseerde het lectoraat New Finance in het kader van het project Rethinking Business and Economics drie evenementen op De Haagse Hogeschool. Docenten en opleidingsmanagers reflecteerden over aard en diversiteit van het huidig bedrijfskundig en economisch onderwijs aan de hogeschool. Het doel van het project is om inzicht te...
Change Management
- Stewardship (rentmeesterschap)
In het promotieonderzoek van docent-onderzoeker Theo de Joode onderzoekt hij hoe stewardship geïntegreerd kan worden in het hoger onderwijs van Finance & Control. Het project is op 1 september 2019 gestart en loopt door tot 31 december 2020.
Change Management
- Stilte als het nieuwe goud: het lichaam weet …
Hogeschooldocent Carolien van der Donk beoogt met het project ‘Stilte als het nieuwe goud: het lichaam weet …’ binnen het onderwijs aan De Haagse Hogeschool meer ruimte te creëren voor stilte om inspiratie, onverwachte invallen en plots verrassende ideeën ruimte te geven. Deze stilte kan worden bereikt met mediatie, mindfulness,...
Smart Sensor Systems
- Wearables voor Arbo
Op 1 februari 2019 is het project Wearables voor Arbo: Meetvestjes voor Lichaamsparameters, en Blootstelling en Beweging gestart, dat hand in hand gaat met het project Meetvestje secondaire preventie voor COPD app. In samenwerking met Kinetic Analysis en CBS ontwikkelt het lectoraat meetvestjes met lichte sensoren die blootstelling, beweging en...
Change Management
- Writing a book about the role of gossip in organizations: “How to gossip your way to the top”
Hogeschooldocent Dominique Darmon schrijft samen met studenten Journalistiek en Media en binnen de minor Global Citizens een boek over de functie van roddelen binnen organisaties. De studenten krijgen instructies over het voeren van de interviews die nodig zijn voor het boek. Binnen het project geeft Darmon lezingen over de functie...
Change Management
- Zorg maken
Het onderzoeksproject Zorg maken van onderzoeker Tom Maassen richt zich op een nieuw concept als Zorg maken en hoe dat vanuit veranderperspectief z’n weg vindt en werkt, zowel binnen een organisatie als HBO-V aan De Haagse Hogeschool, alsook daarbuiten. Het onderzoek resulteert in een bredere verankering van het concept en...
Smart Sensor Systems
Autonome auto
Meer informatie binnenkort beschikbaar.
Smart Sensor Systems
Beweegonderzoek van vragenlijst naar meten
Meer informatie binnenkort beschikbaar.
Smart Sensor Systems
Biosensoren voor detecteren van enzymen, dna en virussen
Meer informatie binnenkort beschikbaar.
Smart Sensor Systems
FORECAST
Meer informatie binnenkort beschikbaar.
Smart Sensor Systems
iChip
Meer informatie binnenkort beschikbaar.
Smart Sensor Systems
Let’s move IT, navigation and semantic mapping
Meer informatie binnenkort beschikbaar.
Smart Sensor Systems
Let’s move IT, Sensor design
Meer informatie binnenkort beschikbaar.
Smart Sensor Systems
Meten en Detecteren van gezond gedrag, meetvest secondaire preventie
Meer informatie binnenkort beschikbaar.
Smart Sensor Systems
MRI Proof Sensing
Meer informatie binnenkort beschikbaar.
Smart Sensor Systems
SCOUT 2
Meer informatie binnenkort beschikbaar.
Smart Sensor Systems
SCOUT: Leaf Area Index
Meer informatie binnenkort beschikbaar.
Smart Sensor Systems
SCOUT: Mobiel meetsysteem (of 2 projecten samenvoegen)
Meer informatie binnenkort beschikbaar.
Smart Sensor Systems
Smart City Monitoring Network Delft
Meer informatie binnenkort beschikbaar.
Smart Sensor Systems
SUMMALab
Meer informatie binnenkort beschikbaar.
Smart Sensor Systems
SYM.BE
Meer informatie binnenkort beschikbaar.