Lectoraat Smart Sensor Systems

Wat is het lectoraat Smart Sensor Systems?

Hoe kunnen agrarisch ondernemers voor het ideale klimaat in hun kassen zorgen, zodat hun tomatenplanten zo veel mogelijk exemplaren van het smaakvolste soort afleveren? Is het mogelijk zelfsturende rolstoelen te ontwikkelen, waardoor ouderen langer mobiel blijven en zelfstandig op bezoek kunnen bij familie en vrienden? En op welke manier meet je wat de blootstelling is aan schadelijke omgevingsfactoren zoals fijnstof, geluid of straling?

Slimme meetinstrumenten en sensoren (statisch, mobiel en zelfs draagbaar) leveren een wereld aan nuttige gegevens en toepassingen op. Voor het bedrijfsleven, de zorg, maar ook andere sectoren. Het lectoraat Smart Sensor Systems richt zich op het ontwerp en de ontwikkeling van dergelijke meetnetwerken, maar ook op het verwerken en terugkoppelen van metingen.

Preventie en predictie zijn de kernwoorden van het lectoraat. Meten is weten. En weten is vóór zijn. Of het nu gaat om predictieve modellen voor gezondheid en (arbeids)veiligheid of early warning systems voor preventief onderhoud van machines. Voorkomen is beter – en goedkoper – dan genezen of repareren.

Visie

De trend van steeds kleinere, lichtere en goedkopere sensoren geeft ongekende toegang tot metingen en potentiële kennis voor de verschillende spelers in de samenleving (de 4 O’s), wat tot grote vooruitgang zal leiden op het gebied van gezondheid en omgevings‐ en industriële veiligheid. Dit zal burgers en werknemers meer inzicht geven en mondiger maken, omdat ze minder afhankelijk worden van onderzoekers, ondernemers en overheden om de data, kennis en handelingsperspectieven te bemachtigen. Het zal ook productieprocessen effectiever en veiliger maken doordat smart maintenance binnen handbereik ligt.

Missie

De missie van het lectoraat is om smart sensor systems toepasbaar te maken voor de samenleving. Een smart sensor system kenmerkt zich door het meten, combineren en analyseren, en op basis daarvan het bieden van handelingsperspectieven. “Smart” staat vooral voor maatwerk: een meting van een specifiek persoon, dier, plant of machine, die wordt geanalyseerd en waar daar dan door predictie een toegespitst handelingsperspectief op geboden kan worden. In eerste instantie zal het onderzoek in de onderzoekslijnen Smart Health, Smart Safety & Industry, Smart Mobility en Smart Acquisition and Control plaatsvinden.

Of het nu gaat om het meten van milieublootstellingen en gezondheidseffecten voor mensen, het bestuderen van groeiparameters in de kas, of het ontwikkelen van autonoom rijdende voertuigen, het doel is om mensen en apparaten te helpen de juiste beslissingen te nemen. Predictie en preventie zijn de kernwoorden van het lectoraat.

Onderzoekslijnen

Dit lectoraat is onderverdeeld in de onderzoekslijnen:

 • Smart Acquisition

  In Smart Acquisition and Control wordt zowel kennis ontwikkeld om optimale metingen in tijd en ruimte te doen, als voor het verzenden, verwerken en analyseren van big data en het automatisch beslissen op basis van sensormetingen.

 • Smart Health

  Met statische, mobiele en draagbare sensors (wearables) kunnen zowel de (milieu)blootstelling als de biologische en gezondheidseffecten (gelijktijdig) gemeten worden bij mens, dier en plant.

 • Smart Industry

  Machine Health borgen door smart en predictive  maintenance: op tijd en slim onderhoud plegen, zorgt naast veiligheid voor een optimale productiecapaciteit.

 • Smart Mobility

  Ontwikkeling van duurzame en autonoom rijdende voertuigen, robots en hun infrastructuur. die zowel voor het laatste stukje reizen van personen en goederen zorgen als voor efficiënte overslagsystemen.

 

Uitgelicht project

PrimaVera

In 2019 is een subsidie van 5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) toegekend aan het landelijke project PrimaVera (Predictive maintenance for Very effective asset management). 

Het lectoraat Smart Sensor Systems werkt binnen dit project samen met andere kennisinstellingen en bedrijven die actief zijn in smart en predictive maintenance, waaronder TU Twente, Radboud Universiteit, TU Eindhoven, Hogeschool Saxion, RWS, NS, Damen, Royal IHC en ASML.

John Bolte studeerde af als aardbevingsseismoloog aan de Universiteit Utrecht. In 2003 promoveerde hij aan de TU Delft op het gebied van akoestische imaging. Al vanaf 2002 werkt hij als scientific project manager voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij schreef bijvoorbeeld aan een nationale richtlijn voor de bescherming van werknemers tegen elektromagnetische velden. Bij het RIVM deed hij ook jarenlange ervaring op met het ontwikkelen en toepassen van draagbare meetinstrumenten (wearables). Hij kreeg diverse onderzoeksubsidies toegekend van ZonMw en RIVM (> 1,25 Miljoen Euro). John Bolte studeerde in 2011 af als milieuepidemioloog aan de Vrije Universiteit en werd in 2016 benoemd tot lector aan De Haagse Hogeschool.

In 2020 is hij aangesteld als leading lector (directeur) van het Kenniscentrum Digital Operations & Finance.

Team

Alieh Alipour
Hogeschooldocent

Onderzoeker Smart Safety & Industry en projectleider PrimaVera.

Onderzoek hoe met big data algoritmen gemaakt kunnen worden die voorspellen wanneer kapitaalgoederen, als spoorbruggen, elektriciteitscentrales en productiemachines onderhoud nodig hebben.

Astrid Jansen
Senior management-assistent

Coördinatie en ondersteuning

Bas Hilckmann
Hogeschooldocent

Smart Mobility – Expert duurzame mobiliteit, projectleider Sym.BE.

Ontwikkelingen binnen elektrisch, waterstof en autonoom rijden met aandacht voor last mile oplossingen als shuttles of slimme deelfietsen gekoppeld aan (H)OV en hubs.

Derek Land
Hogeschooldocent

Onderzoeker Smart Health – agrotech in kas, Smart Safety – predictive maintenance maritiem, methodoloog, datascientist.

Ontwikkelen van meetmethodes vooral voor de kastuinbouw: aanraakloze kopdiktemeter, capacitieve leaf area index meter, licht leaf area indexmeter. Adviseur maritieme predictive maintenance analyse.

Fidelis Theinert
Hogeschooldocent en coördinator minor Embedded Systems

Onderzoeker Smart Safety – worker and machine, en Smart Mobility.

Ontwikkelen van een meetvest voor Arbeidssituaties met modulair te kiezen sensoren voor enerzijds blootstellingen (o.a. fijnstof, luchtvochtigheid, O3, NOx, UV, geluid) en anderzijds lichaamparameters (hartslag, respiratoire frequentie, T).

John Seiffers

Expert duurzame mobiliteit en energie.

Ontwikkelen van autonoom rijdende voertuigen zoals Alley Hoop en Renault Twizy.

Lodewijk Arntzen
Hogeschoolhoofddocent en coördinator minor Microtechnologie

Hoofdonderzoeker Nanotechnologie – Medische High Tech.

Toepassen van micro- en nanotechnologie bij de ontwikkeling van nieuwe sensoren.

Rufus Fraanje
Hogeschoolhoofddocent en coördinator minor Robotics and Vision Design

Hoofdonderzoeker, expert machinelearning, Smart Mobility en Smart Health – agrotech in kas: projectleider: Let’s Move IT, SUMMALab en SCOUT.

Positiebepaling en navigatie van low-cost (mobiele) robots en de ontwikkeling en toepassing van sensor fusion en machine-learning in zelf-lerende (complexe) control systemen.

Wasif Muhammad
Hogeschooldocent

Onderzoeker Smart Mobility – autonoom rijden en navigatiesystemen, machinelearning.

Positiebepaling en navigatie van autonoom rijdende voertuigen zoals Alley Hoop en Twizy en de ontwikkeling en toepassing van sensor fusion en machine-learning.

Contact

Lectoraat

Lector
dr. John Bolte
j.f.b.bolte@hhs.nl

Senior Managementassistent
Astrid Jansen
+31(0)15 – 260 6381
a.p.jansen@hhs.nl

De Haagse Hogeschool

Locaties

Hoofdvestiging Den Haag
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
Telefoon: 070 – 445 8888

Vestiging Delft
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft
Telefoon: 015 – 260 6200

.

Betafactory
Rotterdamseweg 137
2627 AL Delft
Telefoon: 015  – 260 6262

Dutch Innovation Factory
Bleiswijkseweg 37E
2712 PB Zoetermeer
Telefoon: 079 – 820 0396

Copyright ©2020, Digital Operations & Finance | Algemene voorwaarden | Privacy policy

Copyright ©2020, Digital Operations & Finance
– Algemene voorwaarden
– Privacy policy

Designed & Powered by Webfruits