Smart Acquisition

Over deze onderzoekslijn

In Smart Acquisition and Control wordt zowel kennis ontwikkeld om optimale metingen in tijd en ruimte te doen, als voor het verzenden, verwerken en analyseren van big data en het automatisch beslissen op basis van sensormetingen. Deze onderzoekslijn ondersteunt de andere drie onderzoekslijnen en vormt dan ook de kern van het lectoraat. Immers, metingen moeten gedaan worden door statische of mobiele systemen zoals drones en inspectierobots die bij voorkeur ook autonoom bewegen. Bij autonoom bewegen is het combineren van diverse soorten sensoren, zogenaamd sensor fusion, van groot belang. 

De data moet via een optimaal acquisitiesysteem slim verzameld worden, dus precies genoeg om de vraag te beantwoorden. De volgende bewerkingsstappen zijn immers tijdsintensief en kostbaar: metingen bijeenbrengen via veilige draadloze netwerken, opslaan en archiveren, cleanen en via big data analytics bruikbaar maken voor observatie, predictiemodellen en terugkoppelingssystemen. Deze lijn is een permanente basis voor de ontwikkeling van andere onderzoekslijnen.