Smart Health

Over deze onderzoekslijn

Met statische, mobiele en zelfs draagbare sensors (wearables) kunnen zowel de (milieu)blootstelling als de biologische en gezondheidseffecten (gelijktijdig) gemeten worden. Dit geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om in ruimte en over tijd de blootstellingsvariaties te monitoren en deze eventueel te verminderen. Denk hierbij aan terugkoppelingssystemen die verkeer automatisch omleiden. 

Bij mens en dier geeft het de mogelijkheid gelijktijdig, de blootstelling; het activiteitenpatroon en het verplaatsings- en bewegingsgedrag; het voedingspatroon, tezamen ook het persoonlijke externe exposoom genoemd en daarnaast gezondheidsfactoren (biologische parameters en functionaliteiten) te bemeten. Denk hierbij ook aan participatie van burgers die zelf in meer of mindere mate blootstelling meten, het zogenaamde Citizen Science, maar ook hun lichaamsfuncties (o.a. fitbit en smart watches) en gezondheidsparameters testen, het zogenaamde Quantified Self. Daarmee kan de sterkte van eventuele individuele blootstelling-gezondheidsrelaties worden bepaald, en kan deze kennis op basis van predictiemodellen en interventies toegepast worden in smart (personal) medicine. Ook bij planten kunnen sensoren worden ingezet om gelijktijdig omgevingsfactoren en groeifactoren te bemeten en deze kennis toe te passen op basis van predictiemodellen en via terugkoppelingssystemen en interventies in smart (sustainable and precision) farming.